Portal
Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku
06.03.2014 Rodryk Szamlewski
grafika

2 kwietnia 2012 roku Gmina Nakło nad Notecią zawarła z Ministerstwem Gospodarki umowę na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku”.


Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony został w listopadzie 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym – Poddziałanie 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.


Głównym celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych będących w zasobach Gminy Nakło nad Notecią, położonych w miejscowości Paterek. W ramach celu głównego prowadzone będą działania zmierzające do opracowania kompleksowej oferty inwestycyjnej prowadzonej w ramach Parku Przemysłowego w Paterku (PPP). Celem szczegółowym Projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku o łącznej powierzchni 30,15 ha objętego miejscowym planem zagospodarowania. Drugim celem szczegółowym są działania informacyjno-promocyjne polegające na opracowaniu i wykonaniu oraz dystrybucji folderu prezentującego walory terenów inwestycyjnych w ramach Parku Przemysłowego w Paterku oraz jego okolicach.


Całkowity koszt operacji oszacowano na 400 tys. złotych. Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wyniesie 340 tys. złotych tj. 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png