Portal
Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku
21.10.2014
grafika

W marcu 2008 roku opracowana została kompletna koncepcja utworzenia Parku Przemysłowego w Paterku. Gmina Nakło nad Notecią pozyskała na ten cel środki zewnętrzne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Ze względów organizacyjnych prace związane z opracowaniem koncepcji koordynowała Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o..

Opracowanie dokumentacji miało na celu aktywizację terenów inwestycyjnych położonych w okolicach Paterka (Gmina Nakło nad Notecią) oraz stanowi podstawę do przygotowania dokumentacji technicznej uzbrojenia terenów o powierzchni ponad 30 hektarów oraz – docelowo – utworzenie Paku Przemysłowego stymulującego rozwój przedsiębiorczości w Gminie.

2 kwietnia 2012 roku Gmina Nakło nad Notecią zawarła z Ministerstwem Gospodarki umowę na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku”.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony został w listopadzie 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym – Poddziałanie 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Głównym celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych będących w zasobach Gminy Nakło nad Notecią, poprzez opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia działek inwestycyjnych, objętych miejscowym planem zagospodarowania, o łącznej powierzchni 30,15 ha, tworzących Park Przemysłowy w Paterku. Projekt zakończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę, dając podstawę do przystąpienia do kolejnego etapu tj. budowy Parku Przemysłowego.

Całkowity koszt obecnego etapu operacji oszacowano na 400 tys. złotych. Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wyniesie 340 tys. złotych tj. 85% kosztów kwalifikowalnych. Termin zakończenia operacji planowany jest na marzec 2013 roku.

 

Lokalizacja Parku Przemysłowego w Paterku 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png