Portal
Wymiana podłogi z ociepleniem w świetlicy wiejskiej w Sucharach
02.10.2012 Rodryk Szamlewski
grafika

17 listopada 2011 roku podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana podłogi z ociepleniem w świetlicy wiejskiej w Sucharach”.


Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej we wsi Suchary. W ramach zadania zdemontowano starą podłogę drewnianą, którą zastąpiła nowa posadzka z desek modrzewiowych – dodatkowo ocieplona wełną mineralną. Prace zakończyły się 21 marca 2012 roku.


Na podstawie umowy z dnia 17 listopada 2011 operacja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi". Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w ramach konkursu nr 1/2011 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej oraz zawartą umową celem planowanej operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.


Całkowity koszt operacji to 52 482,40 zł.  Zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach dostępnego limitu kwota dofinansowania to 25 000,- złotych.

 

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png