10. Nakielski Rowerowy Rajd Niepodległości
Termin:
Od: 11-11-2017, 8:00
Do: 11-11-2017
Kategoria:
Organizator:
Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Pocztowa 14, 89-100 Nakło nad Notecią
Klub Turystyki Rowerowej przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Straż Miejska w Nakle nad Notecią, Restauracja Taverna

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, Klub Turystyki Rowerowej przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Straż Miejska w Nakle nad Notecią, Restauracja Taverna zapraszają na 10. Nakielski Rowerowy Rajd Niepodległości. Rajd odbędzie się 11 listopada 2017 roku. Patronat nad Rajdem objął pan Sławomir Napierała Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Zbiórka uczestników na Rynku w Nakle nad Notecią o godz. 7:45, wyjazd o 8:00. W rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Trasa wynosi ok. 37 km, limit uczestników to 40 osób, opłata wpisowa wynosi 10 zł. Szczegóły w regulaminie. Podpisane karty zgłoszeń należy dostarczyć do Muzeum oraz wnieść opłatę do dnia 8 listopada. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłat.

Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku.

 

REGULAMIN 10. NAKIELSKIEGO ROWEROWEGO RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI

1. Organizatorami 10. Nakielskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości są: Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, Klub Turystyki Rowerowej przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Straż Miejska w Nakle nad Notecią, Restauracja Taverna.

2. Rajd jest formą manifestacji patriotycznej z okazji Święta Niepodległości i odbywa się pod patronatem Sławomira Napierały Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

3. Zbiórka uczestników pod Pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu na Rynku w Nakle nad Notecią o godzinie 7:45. Start o godzinie 8:00

4. Trasa Nakło: Rynek – Paterek (zapalenie znicza na Żwirowisku) – Kowalewko – Ositko – Anieliny – Bielawy – Nakło: ul. Poznańska. Długość trasy ok. 37 km

5. Uczestnikami rajdu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem rajdu i do jego przestrzegania.

7. Podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Muzeum Ziemi Krajeńskiej do dn. 8 listopada 2017 r.

8. Opłatę za udział w rajdzie wynosi 10 zł od osoby (płatne w kasie Muzeum Ziemi Krajeńskiej lub przelewem na konto 04 8179 0009 0021 5387 2000 0010 Muzeum Ziemi Krajeńskiej, ul. Pocztowa 14, Nakło nad Notecią. W tytule wpłaty „Imię nazwisko, opłata za udział w rajdzie rowerowym”), należy wnieść do dn. 8 listopada 2017 r.

9. W ramach opłaty uczestnik otrzyma ciepły poczęstunek na mecie rajdu oraz okolicznościowy medal.

10. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody (zdrowotne i materialne) poniesione przez Uczestnika jak i spowodowane przez Niego w trakcie Rajdu.

12. Uczestnicy nie są objęci dodatkową (indywidualną lub zbiorową) formą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie Rajdu, zaleca się indywidualne wykupienie ubezpieczenia.

13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym.

14. Rajdem kierują wyznaczone przez Organizatora osoby funkcyjne, uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń tych osób.

15. Wprowadza się limit uczestników wynoszący 40 osób.

16. Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

- zabrania się wyprzedzania w trakcie jazdy osoby prowadzącej Rajd,

- obowiązuje jazda w kolumnie („gęsiego”),

- Rajd prowadzi i zamyka wyznaczona przez Organizatora osoba,

- uczestnicy poruszają się w 10-15 osobowych grupach, pomiędzy którymi należy zachować dystans 200 m

17. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje wykluczenie z Rajdu i obowiązek odłączenia się z kolumny rowerzystów.

Miejsce:
lokalizacja
Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
adres:
ul. Księdza Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
tel:
52 386 79 00
fax:
52 386 79 02
email:
sekretariat@umig.naklo.pl
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg