Obradowali nakielscy radni

W dniu 26 października, w sali konferencyjnej NOK, odbyła się LXXIII sesja Rady Miejskiej.

Po zatwierdzeniu porządku obrad odczytanego przez przewodniczącego rady Pawła Wiśniewskiego, sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami przedstawił z-ca burmistrza Piotr Kalamon. 

Radni mieli do procedowania 14 projektów uchwał. Skarbnik Jarosław Kieca omówił kolejne zmiany w budżecie gminy. Dochody uległy zwiększeniu do 192 438 743,34 zł, w tym dochody własne – 111 320 421,89 zł. Wydatki wzrosły do poziomu 212 438 743,34 zł, w tym na inwestycje 37 406 778,02 zł.

W dalszej części uchwalono stawki podatku od nieruchomości i środków transportu, jakie będą obowiązywać od nowego roku. Ponadto radni wyrazili zgodę na bezprzetargową sprzedaż działki (0,0232 ha), na której obecnie stoi budynek Cechu Rzemiosł Różnych. Ma to na celu poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej. Z kolei w Paterku na zakup działki biegnącej od ul. Kcyńskiej w kierunku szkoły, z przeznaczeniem na drogę publiczną (0,3824 ha). 

Na zakończenie radni zapoznali się z przebiegiem inwestycji w gminie w 2023 r.

fot. Szymon Niemczewski