Uchwała przyjęta jednogłośnie

Zmiana w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią, była głównym tematem kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Zgromadzonych dzisiaj w nakielskim Ratuszu przywitał przewodniczący RM Paweł Wiśniewski. W obradach wziął udział burmistrz Sławomir Napierała oraz skarbnik Jarosław Kieca. Zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z faktu wprowadzenia uchwałą Rady Miejskiej w dniu 18 października 2023 roku przedsięwzięć „Mieszkanie Plus - Dzierżawa” oraz „Mieszkanie Plus - Wykup udziałów”, których realizacja nastąpi w latach 2023-2053. Zmian dokonano również w związku z planowaną inwestycją remontu drogi gminnej położonej w Sucharach w kwocie 176 000 zł. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

fot. Szymon Niemczewski