Studencka wizyta w Nakle

Dzisiaj 18 czerwca, do Nakła nad Notecią przybyła grupa studentów II roku Gospodarki Przestrzennej z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wizyta odbyła się w ramach ćwiczeń terenowych w zakresie badań społeczno-ekonomicznych. Badania te były prowadzone w oparciu o kwerendę terenową; miały też na celu zapoznanie się z przestrzennymi wymiarami zjawisk i procesów gospodarczych oraz społecznych, zachodzących na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Nakło nad Notecią. 

Opiekunami studentów byli: prof. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk oraz dr hab. Paweł Wiśniewski - profesor UMK, przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Ze strony UMiG w spotkaniu ze studentami uczestniczyli: Anna Nowak - dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Rafał Leppert – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Monika Cyganek – inspektor Wydziału Inwestycji, Karol Maliński – inspektor Wydziału Organizacyjnego. Omówili oni m.in. zagadnienia dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w gminie. Studenci zapoznali się również z najważniejszymi inwestycjami, realizowanymi obecnie w naszej Gminie.
 

fot. Karol Maliński