Pierwsze posiedzenie nowej rady

9 lipca, z udziałem burmistrza Sławomira Napierały, odbyło się posiedzenie nowo wybranej Nakielskiej Rady Seniorów. To już druga kadencja od czasu jej powstania.

Rada Seniorów to organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, a celem jego powołania jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Na swym pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Nakielska Rada Seniorów się ukonstytuowała, w wyniku czego przewodniczącą została Ewa Tadrowska, wiceprzewodniczącą Ewa Haberska, członkami Barbara Kunert, Jolanta Ulatowska, Józefa Jankowiak, Jadwiga Cyganek, Andrzej Bojko. Jej skład jest dokładnie taki sam, jak za poprzedniej kadencji. 

W trakcie posiedzenia burmistrz szeroko omówił działania gminy wychodzące naprzeciw potrzebom seniorów. Rada zaproponowała, aby wrócić do wydawania tzw. kart życia oraz zawnioskowała o zorganizowanie spotkania z dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich Magdaleną Dankowską w celu zapoznania się z zasadami zastrzeżenia numeru pesel. Na zakończenie burmistrz Sławomir Napierała złożył starej/nowej radzie listy z podziękowaniami za działalność w minionej kadencji.
 

fot. Tomasz Rogacki