Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Paterku

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Paterku ogłasza zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie prac budowlanych obejmujących: Modernizację dachu na kaplicy w Polichnie /Wymiana pokrycia azbestowego na ceramiczne w ramach inwestycji pn. „Prace związane z modernizacją dachu w kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Polichnie”.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Szczegółowy zakres prac został opisany w projekcie budowlanym w zakresie uwzględnionym w przedmiarze stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Informacji na temat zadania udziela ks. Mariusz Zbieranek –
tel. +48 608 458 018

Logotypy