Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią

W dniu 14 maja 2024r. odbył się obiór zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią”.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym była Grupa Megic Garden Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Inowrocławia.

Zadanie jest dofinansowane  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Tytuł operacji „Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią”.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: Poprawa stanu infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu Doliny Noteci poprzez Budowę placu zabaw dla dzieci młodszych w Parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią. 

Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji Nakło nad Notecią cieszy się kolejnym placem zabaw, który znacząco podniesie jakość życia mieszkańców naszego miasta oraz obszaru LSR. Realizacja operacji przyczyniła się do stworzenie bezpiecznej, funkcjonalnej i atrakcyjnej przestrzeni, gdzie najmłodsi mieszkańcy miasta będą mogli spędzać czas na zabawie i aktywności fizycznej. Nowy plac zabaw ma nie tylko służyć rekreacji, ale także wspierać rozwój motoryczny i społeczny dzieci oraz stanie się miejscem integracji lokalnej społeczności.
 

Logotypy