Otwarcie stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią

Otwarcie Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego miało miejsce w minioną sobotę. Poprzedził je odbiór w piątek 29 września.

W ramach prac wykonano nową 6-torową bieżnię poliuretanową, ośmiotorową bieżnię prostą, skocznie do skoku wzwyż, o tyczce, w dal i do trójskoku, rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, młotem oraz dyskiem. Powstała nowa zadaszona trybuna na 250 widzów. Strefa rozgrzewkowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Wykonano oświetlenie, nawodnienie, drenaże, instalacje zewnętrzne teletechniczne, elektryczne, sanitarne, wodociągowe oraz dodatkowe elementy jak: tablica wyników, piłkochwyty, ogrodzenie, pawilon sędziego, system odwodnienia boiska do gry w piłkę nożną, system odwodnienia obiektów do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych, systemy nawadniające, osprzęt i instalacje systemów nagłośnienia oraz monitoringu. Wykonano też przyłącze pod przyszłą halę lekkoatletyczną. Powstało zaplecze stadionu wraz z pełnym wyposażeniem, obejmujące pomieszczenia szatni z łazienkami, pomieszczenie typu „media-room”, pomieszczenie do wykonywania zabiegów masażu oraz gabinet lekarski. Dzięki tak szerokiemu zakresowi wykonanych robót stadion uzyskał świadectwo kategorii IVA PZLA.

Modernizacja kosztowała ponad 14 000 000 PLN. Część środków udało się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – ponad 5 900 000 PLN. Kolejne niemal dwa miliony złotych uzyskaliśmy na podstawie wniosku złożonego do Funduszu Europejskiego dla Pomorza i Kujaw – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projektantem obiektu była firma TARTAN Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wykonawca inwestycji to firma Gardenia Sport Sp. z o.o z Warszawy. Podmioty nadzorujące: SODEX ze Złotnik k. Suchego Lasu Jarosław Komorowski, Piotr Majda PROEM – inspektor branży elektrycznej, Maciej Nowaczyk – inspektor branży sanitarnej, Lotar Ziomek LZ Projekt – inspektor branży drogowej, Mikołaj Bykowski – inspektor branży teletechnicznej.
Inwestycja została zrealizowana m. in w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności szkół w Nakle n. Not. dla osób ze specjalnymi potrzebami edukac. i budowa bieżni lekkoatl. na Stadionie im. K. Biniakowskiego”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu FEKP Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Działania 6.3 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP

Na stadionie miejskim im. Klemensa Biniakowskiego w ramach przedmiotowego projektu wykonano pełnowymiarową 6- torową bieżnię tartanową z poliuretanu.

Grupą docelową przedmiotowego projektu są osoby, które w sposób bezpośredni lub pośredni będą korzystać z produktów i rezultatów projektu.
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności zamieszkałych na obszarze miasta i gminy Nakło nad Notecią, którzy stanowić będą bezpośrednich odbiorców projektu. Główną grupą docelową projektu są uczniowie, w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczęszczający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią. Ponadto, z infrastruktury bieżni, korzystać będą zawodnicy organizacji i klubów sportowych z obszaru gminy Nakło nad Notecią i województwa kujawsko-pomorskiego.
Zrealizowany projekt poprawi w znaczący sposób jakość prowadzonych zajęć sportowych zarówno dla dzieci i młodzieży szkolnej, umożliwiając realizację dodatkowych zajęć m in. z lekkiej atletyki. Tak przygotowana infrastruktura sportowa ma zachęcać do systematycznego korzystania z różnych form aktywności sportowej. Celem realizowanego projektu jest również wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla uczniów zarówno z gminy Nakło nad Notecią jak i gmin sąsiednich.

Edukacyjna baza sportowa będzie ogólnodostępna.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 509 993,25 zł.  

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 874 200,00 zł

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

Logotypy
 

Więcej zdjęć z otwarcia stadionu dostępne są w galerii.