Granty PPGR

Dnia 12.05.2022 roku Gmina Nakło nad Notecią podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wartość grantu uzyskanego przez Gminę Nakło nad Notecią wynosi 691 500,00 zł. Termin realizacji projektu – 10 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu tj. 12.03.2023 r.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego  z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do internetu. Nabór do programu był prowadzony od 4 października do 5 listopada 2021 roku.

Gmina Nakło nad Notecią złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach ww. działań. Wniosek obejmuje zakup 32 sztuk komputerów stacjonarnych, 241 szt. laptopów i 9 szt. tabletów. Cena jednostkowa laptopa i komputera stacjonarnego to 2 500 zł, natomiast wartość jednostkowa tabletu to: 1 000 zł. Kwoty te zostały przewidziane w regulaminie naboru. Sprzęt zostanie rozdysponowany na podstawie umowy darowizny dzieciom w wieku szkolnym z terenu Gminy Nakło nad Notecią w oparciu o składane przez ich rodziców/dziadków oświadczenia i dokumenty potwierdzające zatrudnienie w zlikwidowanych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

logotypy