Human Smart City

Gmina Nakło nad Notecią jest beneficjentem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w ramach którego Ministerstwo Fudnuszy i Polityki Regionalnej (wcześniej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) ogłosiło konkurs „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Na 78 złożonych wniosków o dofinansowanie,  Nakło nad Notecią znalazło się w wąskim gronie laureatów 24 miast, którzy otrzymali środki na działania mające na celu wprowadzenie inteligentnych rozwiązań w obszarze funkcjonalnym miasta.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców i interesariuszy w tworzenie inteligentnych rozwiązań m. in. w zakresie transportu i dbałości o jakość powietrza, poprzez wspólne wypracowanie działań, które trafią do największej grupy odbiorców oraz prowadzenie działań obejmujących m.in. elektromobilność.

Wartość projektu, to 2 991 832,02 zł (z czego 90% zostało dofinansowane).

W ramach projektu, będą realizowane działania pilotażowe w mieście m.in.

  1. Opracowanie i wdrożenie projektu pn.: „Nakielski Rower”,
  2. Działania mające na celu promowanie w mieście elektromobilności i wykonanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
  3. Wykonanie zielonych ścian z roślin antysmogowych.

Ponadto opracowane i wdrożone zostanie narzędzie IT za pomocą którego, mieszkańcy będą mieli możliwość komunikowania się z samorządem, a tym samym współuczestniczenia oraz współdecydowania o ważnych obszarach rozwoju miasta.

Powyższe działania opierają się na szeroko pojętej partycypacji społecznej, czyli na udziale mieszkańców Nakła nad Notecią we współdziałaniu i współdecydowaniu o kierunkach rozwoju miasta.

Partnerami projektu są: 

  • Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej OIKOS
  • Towarzystwo Przyjaciół Nakła
  • Powiat Nakielski
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Logotypy